IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto obrađujemo Vaše podatke?
 3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?
 4. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
 5. Na koji način su Vaši podaci zaštićeni?
 6. Tko ima pristup Vašim podacima i kome su dostupni?
 7. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 8. Kontakt podaci
 9. Gdje pronaći više informacija?
 1. Uvod

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka pojašnjava razloge zbog kojih Društvo potrošača Međimurja (DPM), kao dio saveza Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP) obrađuju osobne podatke, način na koji se osobni podaci prikupljaju, kako se s njima postupa te kako je osigurana njihova zaštita, način na koji se osobni podaci koriste te prava koja potrošači imaju vezano uz zaštitu osobnih podataka (pravo na pristup podacima, ispravljanje podataka, pravo na uskraćivanje pristupa podacima itd.).

Institucije članica Europske unije imaju obvezu štititi Vašu privatnost. S obzirom da DPM sakuplja i dalje obrađuje Vaše osobne podatke, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u tijelima upravljanja DPM i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Cilj ROZP, pa tako i DPM jest povećanje povjerenja potrošača davanjem informacija i savjeta vezano uz njihova prava kao i pružanje jednostavnog pristupa za postizanje obeštećenja, u onim slučajevima u kojima je potrošač kupio određeni proizvod ili uslugu u Republici Hrvatskoj, DPM  nudi potrošačima niz usluga, od informacija koje se tiču njihovih prava do davanja savjeta i pomoći u pogledu njihovih pritužbi. Također nude savjete o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ARPS) na području Republike Hrvatske i pružaju potrošačima jednostavan pristup tim procedurama kada su one dostupne, ukoliko izravan dogovor s trgovcem nije moguće postići.

 1. Zašto obrađujemo Vaše podatke?

Svrha obrade: Voditelj Info centra potrošača (www.savjetovaliste.info) , ROZP i resorno ministarstvo za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu MINGOR) prikuplja i koristi Vaše podatke u svrhu pružanja pomoći u radu Info centra potrošača.

Cilj ROZP je preko članica potrošačima pružiti informacije i savjete o njihovim pravima, te pomoći im pri rješavanju tuzemnih pritužbi i sporova, kako bi potrošači imali mogućnosti iskoristiti puni potencijal unutarnjeg tržišta.

Kako bi ispunili svoju ulogu, članice ROZP  centri koriste aplikaciju Prijava nepravilnosti (PN-1) za obradu relevantnih podataka, ako i kada je to potrebno, u svrhu ili za neke od sljedećih svrha:

 • olakšavanje komunikacije između DPM i potrošača;
 • olakšavanje pravne procjene zahtjeva (pritužbi i upita);
 • rješavanje pritužbi ili sporova, bilo izravno s pružateljem usluga kojem se pritužba podnosi, bilo putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (tijela za ARPS);
 • omogućavanje potrošačima praćenje statusa njihovih zahtjeva (pritužbi i upita);
 • osiguravanje anonimne statistike, koja obuhvaća i sumnje na kršenje potrošačkih prava.

Više informacija o radu PN-1 mogu se naći na :  www.savjetovaliste.dpm.hr  

PN-1 ima slijedeći pravni temelj:

Uredba (EU) br. 254/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o višegodišnjem programu potrošača za razdoblje 2014.-2020. i ukidanju Odluke br. 1926/2006/EZ, posebice članak 2. i točke c) i d) prvog stavka članka 3. ove Uredbe.

Direktiva 2006/123/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, posebice članak 21. ove Direktive.

Direktiva 2013/11/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova), posebno članak 14. ove Direktive.

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, posebno članak 27., stavak 1. ove Uredbe.

Uredba (EU) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Imajući u vidu članak 5. spomenute Uredbe br. (EU) 45/2001, obrada podataka je zakonita budući da je potrebno ispuniti zahtjeve navedenih pravnih instrumenata i osigurati da Komisija djeluje u skladu sa svojim zakonskim obvezama.

 1. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo podatke:

 • o potrošačima Republike Hrvatske za informacije i pomoć (potrošači);
 • o kontaktnim točkama za trgovce u Republici Hrvatskoj uključenim u potrošačke pritužbe i sporove (predstavnici trgovaca);
 • o kontaktnim točkama za tijela za ARPS (predstavnici tijela za ARPS).

Osobni podaci koji su prikupljeni i dalje se obrađuju su:

 1. za potrošače:
  • podaci, koji se obrađuju, su:
   1. ime potrošača/prijavitelja;
   2. adresa;
   3. poštanski broj;
   4. broj telefona;
   5. adresa elektroničke pošte
   6. spol;
   7. sažetak/opis pritužbe;
  • uz izričitu suglasnost, možemo prikupiti i dodatne osobne podatke, kao što su detalji bankovnog računa, ako su potrebni za rješavanje pritužbe;
 1. za predstavnike trgovaca:
 • Podaci predstavnika trgovaca rijetko se pohranjuju u sustavu, ali kad se obrađuju mogu uključivati:
  1. ime predstavnika trgovaca;
  2. službenu adresu;
  3. poštanski broj;
  4. državu;
  5. službeni telefon;
  6. službeni adresu elektroničke pošte;
 1. za predstavnike tijela za ARPS:
 • Podaci predstavnika tijela za ARPS rijetko se pohranjuju u sustavu, ali kad se obrađuju mogu uključivati:
  1. ime predstavnika tijela za ARPS;
  2. službenu adresu;
  3. poštanski broj;
  4. službeni telefon;
  5. službeni adresu elektroničke pošte;
 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Osobni podaci potrošača, predstavnika trgovaca i tijela za ARPS čuvaju se onoliko dugo koliko je slučaj (pritužba) otvorena i ne duže od godine dana od zatvaranja slučaja. To omogućuje daljnje praćenje u slučaju pojave novih okolnosti nakon zatvaranja slučaja. Kada period od godine dana istekne, podaci postaju anonimni i čuvaju se isključivo u statističke svrhe.

 1. Na koji način su Vaši podaci zaštićeni?

Svi podaci u elektronskom obliku (elektronska pošta, dokumenti, preuzete skupine podataka, itd.) pohranjeni su ili na zakupljenom serveru za Info centar potrošača čiji rad je usklađen s Uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

 1. Tko ima pristup Vašim podacima i kome su dostupni?

U svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva (pritužbe), isti može biti proslijeđen, s Vašim izričitim pristankom, trgovcu u sporu, resornom ministarstvu za zaštitu potrošača. Državnim inspektoratu Republike Hrvatske ili tijelu za ARPS.

Proslijeđene pritužbe mogu rezultirati time da je potrebno kontaktirati trgovca na kojeg se pritužba odnosi. Kada do takvog kontakta dođe, moguće je da se ujedno pritom proslijede i Vaši podaci ukoliko je to potrebno da bi se pritužba riješila.

Pristup Vašim podacima imaju ovlašteni predstavnici DPM prema načelu "što je potrebno znati". Ti službenici poštuju zakonske, a po potrebi također i dodatne sporazume o privatnosti.

Ovlašteni službenici su osobe nadležne za rješavanje pritužbi potrošača u okviru Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

 1. Koja su Vaša prava i kako ih možete primijeniti?

U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 imate pravo pristupiti Vašim osobnim podacima, kako biste ih izmijenili ili blokirali ako su informacije netočne ili nepotpune. Navedena prava možete ostvariti tako da kontaktirate Društvo potrošača Međimurja ili kontrolora podataka, a u slučaju spora, Povjerenika za informiranje RH, upotrebom podataka za kontakt navedenih u točki 8. u nastavku.

 1. Kontakt podaci

Ukoliko imate komentar ili pitanje, ako ste zabrinuti ili imate pritužbu vezanu uz prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka, kontaktirajte Društvo potrošača Međimurja ili kontrolora podataka koristeći sljedeće podatke za kontakt:

Društvo potrošača Međimurja

Trg svetog Marka 2
40 314 Selnica

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mobitel: 095/398 2355

Kontrolor podataka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefon:  01/6106-936

Službenik za zaštitu podataka (AZOP) https://azop.hr/sluzbenik-za-zastitu-podataka-2/

 1. Gdje pronaći više informacija?

Službenik za zaštitu podataka (AZOP) objavljuje postupke koje se odnose na objavu osobnih podataka. Registar je dostupan na slijedećoj poveznici: https://azop.hr/voditelji-i-izvrsitelji-obrade/

Pristupnica

 

Godišnja članarina je: Aktivni članovi 8,00 €, podupirajući članovi 4.00 €, dok umirovljenici s mirovinom manjom od 300,00 €, učenici, studenti i invalidi nemaju obvezu plaćanja članarine.

Članarinu uplatite na žiro račun IBAN: HR2923400091110603923 PBZ ili kod tajnika DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA. Pristupnicu dostavite osobno ili poštom na adresu Društva (Trg svetog Marka 2, 40314 Selnica) ili elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ispunjavanjem Pristupnice za prijem u članstvo Društva potrošača Međimurja prihvaćam odredbe Statuta Društva potrošača Međimurja.

Ispunjavanjem Pristupnice za članstvo Društva potrošača Međimurja dajem privolu za prikupljanje i obradu podataka iz Pristupnice za članstvo u svrhu vođenja odgovarajućih evidencija o članstvu u Društvu potrošača Međimurja, sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19,151/22), i ostvarivanja prava i obveza iz članka 13. Statuta Društva potrošača Međimurja, te u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) odnosno kontaktiranja i korištenja ustupljenih podataka u marketinškim aktivnostima Društva potrošača Međimurja.
Prikupljeni podaci će se obrađivati sukladno članku 9. stavku 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 
Free Joomla templates by Ltheme